Monday, May 24, 2010

Dajjal

 Siapa itu Dajjal..Suntingan petikan tentang Dajjal..

Asal-Usul Keluarganya:
Dajjal adalah seorang manusia dari keturunan Yahudi. Dia bukan Jin atau apajua makhluk lain selain ia sebagai manusia yg ditangguhkan ajalnya "MinalMunzharin" seperti halnya Nabi Isa as yg di angkat oleh Allah swt ke ataslangit dan ditangguhkan kematiannya sehingga beliau nantinya turun semula keatas muka bumi ini lalu beliau akan mati dan di kuburkan di Madinah AlMunawwarah. Sama juga halnya dgn Iblis yg di tangguhkan kematiannya sehinggakiamat nanti.
Dajjal; ayahnya seorang yg tinggi dan gemuk. Hidungnya seperti Paruh burung.Sedangkan Ibunya pula seorang perempuan gemuk dan banyak dagingnya. MenurutImam Al Barzanji ada pendapat mengatakan bahawa asal keturunan bapanya ialahseorang Dukun Yahudi yg di kenali dgn "syaqq" manakala ibunya adalah daribangsa Jin. Ia hidup di zaman Nabi Sulaiman as dan mempunyai hubungan denganmakhluk halus. Lalu oleh Nabi Sulaiman ia akhirnya ditangkap dan dimasukkanke dalam penjara. Walau bagaimanapun kelahiran dan kehidupan masa keciltidak diketahui dgn jelas.
Sifat Badannya:
Hadis Huzaifah r.a katanya: Rasulullah s.a.w. telah bersabda: Dajjal ialah orang yang buta matanyasebelah kiri, lebat (panjang) rambutnya serta dia mempunyai Syurga danNeraka. Nerakanya itu merupakan Syurga dan Syurganya pula ialah Neraka(Hadis Sahih Muslim)
Ada beberapa ciri perawakan Dajjal yg disebutkan dalam Hadis Rasulullahsaw, diantaranya:
Seorang yg kelihatannya masih muda;Berbadan Besar dan agak kemerah-merahan;Rambutnya kerinting dan tebal. Kelihatan dari belakang seolah-olah dahankayu yg rimbun.
Dan tandanya yg paling ketara sekali ada dua:Pertama: Buta mata kirinya dan kelihatan seperti buah kismis yg kecut,manakala mata kanannya tertonjol keluar kehijau-hijauan berkelip-keliplaksana bintang. Jadi kedua-dua matanya adalah cacat.Kedua: Tertulis didahinya tulisan "Kafir (Kaf-Fa-Ra)". Tulisan ini dapatdibaca oleh setiap org Islam, sama ada ia pandai membaca atau tidak.Mengikut hadis riwayat At-Thabrani, kedua-dua tanda ini menjelma dalam diriDajjal setelah ia mengaku sebagai Tuhan. Adapun sebelum itu, kedua-dua tandayg terakhir ini belum ada pada dirinya.
Tempat Tinggalnya Sekarang:
Menurut riwayat yg sahih yg disebutkan dlm kitab "Shahih Muslim", bahawaDajjal itu sudah wujud sejak beberapa lama. Ia dirantai di sebuah pulau danditunggu oleh seekor binatang yg bernama "Al-Jassasah". Terdapat hadis mengenainya.. (tetapi terlalu panjang utk ditulis.. andaboleh membaca terus dari buku). Daripada Hadis ini jelaslah bagi kita bahawaDajjal itu telah ada dan ia menunggu masa yg diizinkan oleh Allah swt utkkeluar menjelajah permukaan bumi ini dan tempat "transitnya" itu ialah disebelah Timur bukan di Barat.
Berapa lama ia akan hidup setelah kemunculannya:
Dajjal akan hidup setelah ia memulakan cabarannya kepada umat ini, selamaempat puluh hari sahaja. Namun begitu, hari pertamanya adalah sama dgnsetahun dan hari kedua sama dengan sebulan dan ketiga sama dengan satuminggu dan hari-hari baki lagi sama seperti hari-hari biasa. Jadikeseluruhan masa Dajjal membuat fitnah dan kerosakan itu ialah 14 bulan dan14 hari. Dalam Hadis riwayat Muslim ada disebutkan:
Kami bertanya: "Wahai Rasulullah! Berapa lamakah ia akan tinggal di mukabumi ini? Nabi saw, menjawab: Ia akan tinggal selama empat puluh hari. Hariyg pertama seperti setahun dan hari berikutnya seperti sebulan dan hariketiga seperti seminggu. Kemudian hari yg masih tinggal lagi (iaitu 37hari) adalah sama seperti hari kamu yg biasa.Lalu kami bertanya lagi: Wahai Rasulullah saw! Di hari yg panjang sepertisetahun itu, apakah cukup bagi kami hanya sembahyang sehari sahaja (iaitu 5waktu sahaja). Nabi saw menjawab: Tidak cukup. Kamu mesti mengira hari itudgn menentukan kadar yg bersesuaian bagi setiap sembahyang.."
Maksud Sabdaan Rasulullah saw, ini ialah supaya kita mengira jam yg berlalu pada hari itu. Bukan mengikut perjalanan matahari seperti biasanya kitalakukan. Misalnya sudah berlalu tujuh jam selepas sembahyang Subuh pada hariitu maka masuklah waktu sembahyang Zohor, maka hendaklah kita sembahyangZohor, dan apabila ia telah berlalu selepas sembahyang Zohor itu tiga jamsetengah misalnya, maka masuklah waktu Asar, maka wajib kita sembahyang AsarBegitulah seterusnya waktu Sembahyang Maghrib, Isyak dan Subuh seterusnyahingga habis hari yg panjang itu sama panjangnya dgn masa satu tahun danbilangan sembahyang pun pada sehari itu sebanyak bilangan sembahyang setahunyg kita lakukan. Begitu juga pada hari Kedua dan ketiga.
Fitnah Dajjal:
Dajjal telah diberi peluang oleh Allah swt utk menguji umat ini. Oleh keranaitu, Allah memberikan kepadanya beberapa kemampuan yg luar biasa. Di antarakemampuan Dajjal ialah:
1. Segala kesenangan hidup akan ada bersama dengannya. Benda-benda beku akanmematuhinya.Sebelum kedatangan Dajjal, dunia Islam akan diuji dahulu oleh Allah dgnkemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut. Pada tahun pertama hujan akankurang sepertiga dari biasa dan pada tahun kedua akan kurang 2/3 dari biasadan tahun ketiga hujan tidak akan turun langsung. Umat akan dilandakebuluran dan kekeringan. Di saat itu Dajjal akan muncul membawa ujian. Makadaerah mana yg percaya Dajjal itu Tuhan, ia akan berkata pada awan: Hujanlahkamu di daerah ini! Lalu hujan pun turunlah dan bumi menjadi subur. Begitujuga ekonomi, perdagangan akan menjadi makmur dan stabil pada org ygbersekutu dgn Dajjal. Manakala penduduk yg tidak mahu bersukutu dgn Dajjal..mereka akan tetap berada dlm kebuluran dan kesusahan.
Dan ada diriwayatkanpenyokong Dajjal akan memiliki segunung roti (makanan) sedangkan org ygtidak percaya dengannya berada dalam kelaparan dan kebuluran.
Dalam hal ini, para sahabat Rasullullah s.a.w. bertanya:"Jadi apa yg dimakan oleh org Islam yg beriman pada hari itu wahaiRasulullah?"Nabi menjawab:"Mereka akan merasa kenyang dengan bertahlil, bertakbir, bertasbih danbertaubat. Jadi zikir-zikir itu yang akan menggantikan makanan." H.R IbnuMajah
2. Ada bersamanya seumpamanya Syurga dan Neraka:
Di antara ujian Dajjal ialah kelihatan bersama dengannya seumpama syurga danneraka dan juga sungai air dan sungai api. Dajjal akan menggunakankedua-duanya ini untuk menguji iman org Islam kerana hakikat yg benar adalahsebalik dari apa yg kelihatan. Apa yg dikatakan Syurga itu sebenarnya Nerakadan apa yg dikatakannya Neraka itu adalah Syurga.
3. Kepantasan perjalanan dan Negeri-Negeri yang tidak dapat dimasukinya:
Kepantasan yg dimaksudkan ini tidak ada pada kenderaan org dahulu. Kalauhari ini maka bolehlah kita mengatakan kepantasan itu seperti kepantasanjet-jet tempur yg digunakan oleh tentera udara atau lebih pantas lagidaripada kenderaan tersebut sehinggakan beribu-ribu kilometer dapat ditempuhdalam satu jam"… Kami bertanya: Wahai Rasulullah! Bagaimana kepantasan perjalanannya diatas muka bumi ini?Nabi menjawab:"Kepantasan perjalanannya adalah seperti kepantasan "Al Ghaist" (hujan atauawan) yang dipukul oleh angin yang kencang." H.R Muslim
Namun demikian, Dajjal tetap tidak dapat memasuki dua Bandar suci umat Islamiaitu Makkah Al Mukarramah dan Madinah Al Munawwarah.
4. Bantuan Syaitan-Syaitan untuk memperkukuhkan kedudukannya:
Syaitan juga akan bertungkus-lumus membantu Dajjal. Bagi syaitan, inilahmasa yg terbaik utk menyesatkan lebih ramai lagi anak cucu Adam a.s.


Who is the Evil Dajjal ?
Note: Rasulullah sallallahu alayhi wasallam  has exhorted the regular recital of Suratul Kahf which will most certainly save one from the Evils of Dajjal.
Hadhrat Imraan bin Husain radhiyallahu anhu  relates that, "I heard Rasulullah sallallahu alayhi wasallam  saying: "Since the birth of Aadam alayhis salaam till the advent of Qiyaamah there is no fitnah (evil, test) much greater that of Dajjal."
Hadhrat Huzaifah radhiyallahu anhu  says, Dajjal will be blind in his left eye. He will have very thick hair on his body and he will also have his own type of Jannat (Heaven) and Jahannam (Hell) with him: Although his Jannat will appear as Jannat, in reality it will be Jahannam and likewise though his Jahannam will appear to be Jahannam, in reality it will be Jannat.
(Hadith: Muslim)
Imraan bin Husain radhiyallahu anhu  says Rasulullah sallallahu alayhi wasallam  said: "Those who hear about Dajjal should stay far from him. By Allah! A person will approah him thinking him to be a Believer, but on seeing his amazing feats he will become his follower."
Ubadah bin Saamit radhiyallahu anhu once said, "I have explained Dajjal to you but I fear that you might not have understood. Maseeh Dajjal will be short, and his legs will be crooked. The hair on his head will be extremely twisted. He will have one eye (with which he can see, and this is the protruding eye about which other ahadeeth inform us) while his other eye will be totally flat. It will neither be deep (in its socket) nor protruding.
If you still have any doubt regarding him then remember that your Sustainer (Rabb) is not one-eyed. (Because Dajjal will eventually claim to be Allah). In a lengthy Hadith narrated by Abu Saeed radhiyallahu anhu , Rasulullah sallallahu alayhi wasallam  is reported to have said: "Dajjal will come but it will be prohibited and impossible for him to enter Madina. He will set up camp in a barren land outside Madina. One person who will be the best of persons will confront him by saying: "I bear witness that you are the very Dajjal about whom Rasulullah sallallahu alayhi wasallam  has informed us." Dajjal will say to his followers, "If I kill this person and then revive him, you people will still doubt me?" They will reply, "No." He will then kill this person, (according to another narration he will split this person in two) and thereafter revive him. This person will say, "I am totally convinced more than ever before that you definitely are Dajjal." Dajjal will attempt to kill this person again but his efforts will now be in vain.  (According to a hadith, after this incident, Dajjal will not be able to harm anyone.)
Hadhrat Anasradhiyallahu anhu  says that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam  said: "Dajjal will come and finally reach the outskirts of Madina. There will be three tremors. At that time, all the disbelievers and hypocrites will flee (from Madina).
In this way Madina Munawwarah will be purified of all the evil hypocrites.
Hadhrat Asma bint Yazeed radhiyallahu anhu  narrates that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam  once came to my house and there he spoke about Dajjal. He said that before the emergence of Dajjal there will be three spells of drought. In one year the skies will withold one third of its rains, causing the earth to withold one third of its produce. In the second year the skies will withold two thirds of its rains, causing the earth to withold two thirds of its produce. In the third year, the skies will withold all its water and there will be no crops that year. All animals, be they hooved or toothed, will die as a result. The greatest evil of Dajjall will be to approach anyone and ask him: "If I bring your camel back to life, will you then believe that I am your Rabb?"
This person will reply, "Most certainly."
Thereafter Shaytaan (from the many Shayateen who will always accompany Dajjal) will appear before this person in the form of his camel with a fat hump and fully laden udders.
Likewise Dajjal will appear before another person whose father and brother have long passed away and ask him, "If I bring your father and brother back to life will you believe that I am your Rabb?"
This person will reply, "Why not?" Shaytaan will once again take on the appearance of his brother and father...
(Ahmad)

Hadhrat Mughira ibn Shu'ba radhiyallahu anhu  says that, "No one asked Rasulullah sallallahu alayhi wasallam  about Dajjal as much as myself. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam  said to me, "How can he possibly harm you?"
I said: "People are saying that he will have with him a mountain of bread (provisions) and a river of water."
Rasulullah sallallahu alayhi wasallam  said: "In the sight of Allah he is much more disgraced than that. (i.e. Allah knows full well that in reality Dajjal has nothing with him, and all that which appears to be with him is but deception). (Bukhari and Muslim).
Other Ahaadeeth regarding Dajjal inform us that:
 • He will emerge between Shaam and Iraq, and his emergence will become known when he is in Isfahaan at a place called Yahudea.
 • The Yahudis (Jews) of Isfahaan will be his main followers.
 • Apart from having mainly Yahudi followers, he will have a great number of women followers as well.
 • He will have with him fire and water, but in reality the fire will be cold water while that what appears to be cold water will in reality be a blazing fire. Those who obey him will enter "his Jannat" while those who disobey him will enter "his Jahannam."
 • There will be a thick fingernail-like object in his left eye.
 • The letters "Kaaf"  "Faa"  "Raa"  will appear on his forehead and will be deciphered by all Mu'mineen regardless of them being literate or not.
 • He will have a wheatish complexion.
 • He will travel at great speeds and his means of conveyance will be a gigantic mule. It is said that he will play beautiful music which will attract the music lovers.
 • Dajjal will lay claim to prophethood.
 • He will then lay claim to Divinity.
 • He will perform unusual feats.
 • He will travel the entire world.
 • He will send down rains upon those who believe in him, which in turn will cause good crops to grow, trees to bear fruit and cattle to grow fat.
 • He will cause drought to those who disbelieve in him, resulting in starvation and hardship for them.
 • During those trying times the Mu'mineen will satiate their hunger through the recitation of Subhanallah and La'ilaha Ilallahu.
 • The hidden treasures will spill forth at his command.
 • He will stay on this Earth for a period of forty days; the length of the first day will be one year, the second day will be equal to one month, the third day will be equal to a week and the remaining days will be normal.
 • He will be unable to enter Makkah because the Malaikah will be guarding the Holy City and nor will he be able to enter Madina because there will be Malaikah guarding each of the seven entrances to Madina; From Madina he will proceed towards Shaam where Imaam Mahdi will be stationed.
 • Finally Eisa alayhis salaam will descend from the heavens and pursue him and eventually kill him at present day Lydda (Baad Lud).

No comments:

Post a Comment

Pages

Panduan haji